Zmiany w ustawie hazardowej to szansa na wi?ksze wp?ywy do bud?etu

Zmiany w ustawie hazardowej to szansa na wi?ksze wp?ywy do bud?etu

DAGOCARTEL HD 0:01:12


Zmiany w ustawie hazardowej to szansa na wi?ksze wp?ywy do bud?etu
slots ca la aparate
Followers
102884
54 views
0
0
Date of publication:
20.04.2017 14:45 20.04.2017 14:45
Duration:
0:01:12
Source Video:
https://youtube.com/watch?v=xKt1To7M5AU

Description:

Nowa ustawa hazardowa to co?, o czym od dawna m?wiono. Teraz zmiany wesz?y w ?ycie, a co si? zmienia? Zmiana jest dwutorowa, co ma ogromne znaczenie dla rynku. Zmiana na rynku bukmacherskim zdaniem przedstawicieli bran?y wprowadza konkurencyjno na rynku. Efekt mo?e by? taki, ?e ograniczona zostanie szara strefa, co przeniesie si? na zwi?kszone wp?ywy do bud?etu pa?stwa. Wi?cej w materiale wideo.

Zmiany w ustawie hazardowej to szansa na wi?ksze wp?ywy do bud?etu

Zmiany w ustawie hazardowej to szansa na wi?ksze wp?ywy do bud?etu

Similar Video